Vzdělávání


Učíme víc než jen finanční gramotnost. Naučíme vás plánovat své výdaje v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Rozsáhlý kurz pro střední školy

Jan Louženský ve výuce

Pro střední školy nabízíme rozsáhlé kurzy s využitím tréninkového software, který je dlouhodobě vyvíjen a neustále zlepšován.

3 lekce po 4 vyučovacích hodinách.

Kurz byl zpracován podle ŠVP.

Co se v kurzu naučíte

Orientace v produktech

  • spořící, pojistné, úvěrové, bankovní

Využití produktů

  • spořících, pojistných, úvěrových, tvorba rezerv

Orientace v komoditách

  • charakteristika, vliv na vývoj cen, návaznost na světové trhy

Diverzifikace majetku

  • rozložení majetkového portfolia pro minimalizaci rizik a efektivní zhodnocení

Finanční disciplína, kritické myšlení

  • plánování, výběr zbytných a nezbytných výdajů
Jan Louženský ve výuce

Možnost certifikace

Certifikace pro pojištění, úvěry, penzijní spoření a investice
Certifikáty EFP, EFA