Zajištění


Zajištění rodiny pro každý případ.

splacet-úvěry

Schopnosti splácet úvěry


Při:

 • krátkodobém
 • střednědobém
 • dlouhodobém

výpadku příjmů. Zajištění, díky kterému nebudete mít problém splácet závazky.

Vlastní nemovitosti


Pro případ způsobení škody Vaší nemovitostí:

 • odfouknutá střešní taška
 • pád stromu
 • rozšíření požáru
 • zlomená noha na náledí
 • aj.

Výkonu povolání


Škoda, kterou způsobíte při výkonu povolání.

V občanském životě


Škoda způsobená:

 • členem domácnosti
 • u souseda
 • v obchodě
 • údržbou domácnosti
 • zvířetem

Pro případ právních sporů


 • právnická pomoc
 • konzultace
 • soudní výlohy
 • NONSTOP právní ochrana

Pro případ růstu úrokových sazeb


Pro případ:

 • "zdražení úvěrů"
 • zachování splátek
 • předčasné placení

Pro případ náhlých i plánovaných výpadků


Vyřešení budoucích výdajů za obnovu, servis a opravy používaných věcí.